De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

De consument dient de goederen terug te zenden binnen de 7 dagen. De kosten van terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

 

Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.


HomeHome

Winkel

Google-Maps-icon

Astridstraat 2

9630 Zwalm

Belgie


Open:

23 oktober: 14u - 18u


Op afspraak

0472/381 285

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.