De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

De consument dient de goederen terug te zenden binnen de 7 dagen. De kosten van terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument.

 

Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.


HomeHome

Winkel


Vanaf 14 maart tijdelijk stopzetting online platform wegens het COVID-19 virus. Er worden geen bestellingen meer aanvaard.

Afhalen is niet meer mogelijk!Winkel open:

dinsdag 14-18u

donderdag 10-18u

zaterdag 14-18u


Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.